Baanreglement

 1. Het reserveren van een tennisbaan kan online of via de terminal in het clubhuis met je KNLTB ledenpas. Je kunt reserveren in blokken van 45 of 60 minuten. Voor het online reserveren geldt een apart afhangreglement. Hierin staat ook de regeling voor een introducé. Als jouw baan vooraf of aansluitend niet is gereserveerd, kun je eerder starten of langer doorspelen.
 2. De groundsman beslist over de al of niet bespeelbaarheid van de banen. Bij sneeuw en opdooi is het park gesloten. Als er na regen of sproeibeurt nog plassen op de baan staan of wanneer de baan ‘glimt’, kun je er nog niet op spelen. Dit is zowel voor de eigen veiligheid als voor het behoud van de baan.
 3. Het automatische sproeisysteem is actief tussen 12:45-13:45 uur en tussen 18:45 -19:30. De banen dienen vooraf te worden gesleept door de laatste bespelers. Bij vochtige omstandigheden kan de groundsman besluiten een sproeicyclus over te slaan. Dan zijn de banen eerder bespeelbaar. Bij zeer warme dagen kan de groundsman ook beslissen dat een extra sproeibeurt vereist is, ondanks eventuele baanreservering.
 4. Het droog sponsen van de banen na een regenpartij verkort de wachttijd, maar is niet bevorderlijk voor de baankwaliteit. Dit mag alléén bij competitie/toernooien/evenementen en ná goedkeuring door de groundsman, óf, als deze afwezig is, door de competitie-/toernooileider. Het sleepnet mag niet gebruikt worden om plassen te verwijderen.
 5. Over de bespeelbaarheid van de banen wordt zoveel mogelijk via een Twitter-bericht gecommuniceerd. De berichten zijn, naast Twitter, zichtbaar in de Clubapp en op de website van WOC.
 6. Draag altijd gravel tennisschoenen. Deze hebben een zool waarmee op gravel gegleden kan worden. Overige sportschoenen hebben veelal een antislip zool en vernielen de gravel toplaag. Deze zijn dus uitdrukkelijk niet toegestaan.
 7. Na het spelen sleep je altijd de baan. De banen 3 t/m 9 worden cirkelvormig van buiten naar binnen gesleept. De banen 1 en 2 zijn onder afschot aangelegd en dienen in de lengte richting te worden gesleept. Kleine oneffenheden in de baan graag zoveel mogelijk met gravel weer dicht trappen.
 8. Op de tennisbanen is avondverlichting, die uiterlijk om 23:00 wordt uitgeschakeld. Als blijkt dat ’s avonds op bepaalde banen niet meer wordt gespeeld, wordt de verlichting voor die banen eerder uitgeschakeld. Dit spaart energie en voorkomt onnodige lichthinder.
 9. Tennissen doen we voor ons plezier. Sportief gedrag vormt de basis hiervan.
 10. Glaswerk mag je niet meenemen naar de baan.  Eventueel afval graag meenemen en in een afvalbak op het park gooien. WOC streeft naar 0-zwerfafval op het tennispark.
 11. Opmerkingen, vragen en suggesties kunt u altijd bij de groundsman kwijt of via een mailbericht aan park@tcwoc.nl

Versie 2021 april