Reglement

 1. Een baan afschrijven mag door minimaal 2 leden, mits zij beiden op het terrein aanwezig zijn. Zij doen dit via het elektronisch afhangbord.
 2. Voor een single en dubbel spel kan 45 minuten worden afgehangen. Bij drukte kan de parkmanager beslissen dat er alleen gedubbeld wordt.
 3. Men kan niet afschrijven voor een nieuwe speelperiode terwijl men op de baan staat. Men kan pas voor een nieuwe periode afschrijven nadat men de baan heeft verlaten.
 4. Indien men een uitnodiging om mee te spelen of in te vallen aanneemt, wordt men geacht mede te hebben afgeschreven. Heeft men tevens op een andere periode afgeschreven dan vervalt die afschrijving.
 5. Een lege seniorbaan kan door junioren worden afgeschreven. Omgekeerd kan dat ook. Zij kunnen dan wel door senioren, resp. junioren, worden overschreven. Voor een S/J baan geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.
 6. Indien een periode reeds is ingegaan kan dit niet worden overschreven.
 7. Indien een senior met een junior speelt, zijn zij gerechtigd om een S/J baan, een S-baan af te schrijven.
 8. Het bestuur of technische commissie kan een baan ter beschikking stellen ten behoeve van speciale evenementen, training competitiespelers, jeugdtraining, etc.
 9. Degenen die nog niet gespeeld hebben, hebben voorrang op degenen die reeds gespeeld hebben.  

ALGEMEEN:

 1. Bij escalaties wordt in de eerste plaats de parkmanager ingeschakeld, die het bestuur in deze vertegenwoordigd.
 2. Baanreglement en tennisetiquette dienen te allen tijde gerespecteerd te worden, indien een lid zich schuldig maakt aan overtreding van de regels en/of schending van de etiquette is het bestuur gerechtigd maatregelen te nemen die consequenties kunnen hebben voor het desbetreffende lid.

*De parkmanager kan op bijzonder drukke tijden de speeltijd bekorten tot een half uur.