Leefregels Park

 1. Sportiviteit en gezelligheid staan voorop. 
 2. De tennisbanen worden alleen bespeeld door leden, huurders, competitie- en toernooideelnemers en eventuele introducés die vooraf zijn aangemeld. Zie ook WOC baanreglement en afhangreglement.
 3. TC WOC is gelegen in een schitterende natuurlijke omgeving. Dit willen we zoveel mogelijk blijvend ondersteunen. Zo geven we ruimte voor de natuur en zijn kleine bewoners. Vele aspecten van duurzaamheid willen wij integreren in het park.
 4. Het Tennispark is ROOKVRIJ voor alle aanwezigen.
 5. We brengen leeg glaswerk terug naar het clubhuis. 
 6. Afval gooien we in afvalbakken. Ons doel is 0-zwerfafval.
 7. Honden mogen op het park, maar alleen aangelijnd, hoe klein of vriendelijk ze ook zijn. Ze mogen niet in het clubhuis. Zorg zelf voor het opruimen van uitwerpselen, ook in de perken want daar plegen vrijwilligers later weer onderhoud.
 8. Tijdens het zomerseizoen en zodra er overdag enige activiteit op het park is, is het beleid om de toegangspoort geopend te laten. 
 9. Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van hun kinderen op het park.
 10. Kom zoveel mogelijk op de fiets (gezond, beperkt aantal auto parkeerplaatsen). Fietsen parkeer je naast en achter het mini-baantje. Voor bakfietsen is ruimte in het hoekje tussen baan 0 en 1.
 11. Het tennispark beschikt over baanverlichting. Deze wordt om 23:00 automatisch uitgeschakeld. Als een blok banen de rest van de avond onbespeeld blijft, schakelt de laatste speler de verlichting op dit blok uit.
 12. TC WOC is een sportvereniging waar we met elkaar zorgen voor een ontspannen en prettig verblijf en opgeruimd park. We spreken elkaar zo nodig vriendelijk aan op deze leefregels. 

Opmerkingen of vragen? Mail ze naar het secretariaat (info@tcwoc.nl), de parkbeheerder (park@tcwoc.nl) of neem contact op met een van de bestuursleden.

Versie 2021 mei