Jeugdbeleid

Gedurende de afgelopen jaren is er voor de jeugd aandacht geweest voor het vergroten van de sociale bloei en sportieve groei van de jeugd door deelname aan trainingen, wedstrijd spel en deelname aan evenementen voor steeds meer jeugdleden vanzelfsprekend te laten zijn. “Tennis is namelijk leuker als je wedstrijden speelt” (quote KNLTB).

Het is de ambitie om de jeugd die lid is van TC WOC het plezier en de ontwikkelmogelijkheden die tennis te bieden heeft voor alle jeugd toegankelijk te maken.

Jeugd opbouw

Doel van het jeugdbeleid 2023-2024 is om voor alle jeugdleden en de ouders inzicht en keuze te geven in het brede aanbod van tennis op TC WOC. Met een planmatige opbouw kan alle jeugd op eigen niveau tennis beleven. We verbeteren de sturing op de verdeling van de capaciteit van de trainingsuren die door de club worden aangeboden (inclusief het beschikbare budget). Dit doen we door de aantallen per leeftijdscategorie en spelvaardigheid te optimaliseren en een maximum aan jeugdleden vast te stellen.

Het uitgangspunt is dat kinderen tennis kunnen beleven als een volwaardige sport waarin spelplezier, ontwikkeling (sociaal, fysiek en mentaal), wedstrijden en sociale interactie als vanzelfsprekend worden gezien. Dit kan bij TC WOC doordat de jeugd deel uitmaakt van een vereniging die een sportieve groei en sociale groei nastreeft.

Op TC WOC willen we aansluiting blijven houden bij het KNLTB-tennis aanbod dat bestaat uit competitie, toernooispel en evenementen. Met de “TC WOC brons, zilver, goud” aanpak kunnen we de jeugd die lid wordt van TC WOC van jongs af aan een maximale tennis beleving bieden. De term “TCWOC brons, zilver, goud” linkt met de jeugdtoernooien die de KNLTB organiseert voor jeugdtennis.

De jeugdopbouw van TC WOC is als volgt:

- Brons: deze jeugdleden oriënteren zich op tennis als sport, volgen lessen, maar spelen (nog) geen competitie of toernooien. Blauw, Rood en gedeeltelijk Oranje worden gezien als het voorportaal naar de volwaardige tennis beleving. Groen en Geel kunnen bewust kiezen voor het enkel volgen van tennislessen. Mocht dit jeugdlid in de toekomst wel competitie gaan spelen, zal het jeugdlid naar zilver gaan. 

o Bij het jeugdlidmaatschap wordt één lesuur per week aangeboden.

- Zilver: dit zijn de jeugdleden die tennis als volwaardige sport beoefenen door deel te nemen aan de activiteiten die door de club worden georganiseerd, zoals de clubkampioenschappen, de trainingen en de voor- en najaarscompetitie. Het Beudeker toernooi is optioneel om aan mee te doen. Deze combinatie geeft een sport en club beleving waarbij training, wedstrijden en evenementen een sterke club- en tennis binding als resultaat hebben.

  o De wijziging voor dit seizoen is dat het trainingsuur voor Groen en Geel dat vanuit het lidmaatschap wordt aangeboden wordt uitgebreid naar 11⁄2 uur en dat het 1⁄2 uur uitbreiding per training als eigen bijdrage in rekening wordt gebracht (kosten per seizoen hiervan worden op € 45,-.

Door de groepstrainingen voor Groen en Geel uit te breiden met 1⁄2 uur kan er meer aandacht worden besteed aan de competitie situatie, competentiegerichte trainingsvormen en beter aansluiting worden gehouden met spelers in Goud.

- Goud: deze jeugdleden worden door de train(st)ers uitgenodigd om deel te nemen aan trainingen met een hogere intensiteit, een competitieve benadering waarbij het beoefenen van de tennissport centraal staat. Deze groep volgt meerdere uren intensieve trainingen in groepen met gelijkgestemde spelers qua tennis beleving en tennisniveau. De verwachting is dat deze groep bijdraagt aan de sociale activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd, zoals de clubkampioenschappen en het Beudeker toernooi en deelneemt aan de voor- en najaar competitie.

o Het trainingsuur dat vanuit het lidmaatschap wordt aangeboden wordt uitgebreid met één uur per week bij plusgroepen Rood en Oranje en 2 uur per week bij Groen en Geel. (kosten hiervan worden zijn € 90,- Rood en Oranje en €155,- bij Groen en Geel en dit wordt als eigen bijdrage in rekening gebracht).

Met deze “brons, zilver, goud” aanpak willen we de jeugd die lid is of wordt van TC WOC van jongs af aan een mooie tennis beleving kunnen bieden. We scheppen de omstandigheden waarin de jeugd zich in tennis op eigen niveau kan sporten bij TC WOC en zo deel uit kan maken van een vereniging die middels de jeugdopleiding ieder jeugdlid 100% de kans biedt om passie voor tennis te ontwikkelen.