Vrijwilligerswerk - Samen maken we WOC!

Waarom is vrijwilligerswerk belangrijk?
WOC is een grote vereniging met vele leden, een fantastisch clubhuis gelegen in de mooie kennemerland omgeving. TC WOC wordt een club waar alle leden samen bijdragen aan het gezamenlijk plezier en succes qua sportieve groei en sociale bloei.

Verbinding is een van de doelen die we nastreven voor onze leden; je voelt je thuis bij en verbonden met WOC. Verbinding krijg je met een vereniging door er met regelmaat te komen, gastvrijheid te ervaren, maar ook door je in te zetten voor een vereniging.

Om onze vereniging te laten draaien hebben we enkele aantal zaken uitbesteed; denk aan baanbeheer (Gerbrand van Weel), schoonmaak van het clubhuis, snoeiwerkzaamheden waarbij een hoogwerker benodigd is etc. en voor de horeca is Mathieu van Emmen in dienst bij WOC.

Echter, om het lidmaatschap betaalbaar te laten blijven, moeten we ook op vrijwilligers leunen.

Hierbij onderscheiden we vijf categorieën:

   1. Horeca ondersteuning (bar- of keukendienst)
   2. Commissie werkzaamheden (bijv. bestuur en onderliggende commissies, ook toernooicommissies vallen hieronder)
   3. Park & clubhuis onderhoud (“klusdiensten”, dit kan variëren van helpen schilderen, schoonhouden dakgoten etc. etc.)
   4. Tuinonderhoud
   5. Overig (denk bijv. aan juridische ondersteuning, ICT beheer, vrijwilligerscoördinatie etc.)

Wie moeten een vrijwilligersdienst draaien?
   
- Alle leden vanaf 18 jaar tot het jaar waarin zij 75 worden.* We verwachten van zij zich ten minste twee maal per jaar inzetten (in totaal 6-8 uur) in het belang van de vereniging en ter ondersteuning van de voorzieningen die we aanbieden.
   - Ouders van kinderen die competitie spelen worden geacht te ondersteunen tijdens jeugdactiviteiten (denk aan competities, toernooitjes etc.). Per gezin wordt 2 x een inzet verwacht (onafhankelijk of de vader of moeder deze inzet levert), voornamelijk in de vorm van bardiensten. Deze inzet staat los van de reguliere vrijwilligersdiensten.

* Vrijgesteld van verplichte vrijwilligersdiensten zijn leden vanaf 75 jaar oud, zwangere vrouwen, leden die geblesseerd zijn of langdurig ziek en commissieleden. Desalniettemin mogen zij hun diensten wel op vrijwillige basis aanbieden.

Wat houdt vrijwilligerswerk in?
   
- Bardienst: tijdens een bardienst ben je verantwoordelijk voor het verstrekken van dranken en eenvoudige broodjes, tosti’s etc aan leden/niet-leden die in het clubhuis komen.

   - Tuin, park & clubhuis onderhoud: Het tuin- en park & clubhuisonderhoud zal op regelmatige basis ingepland worden, zowel doordeweeks als in het weekend.

De openingstijden van het clubhuis worden bepaald op basis van de behoefte, zoveel mogelijk rekening houdend met de verschillende doelgroepen die we bedienen met verschillende behoeftes, activiteiten zoals competitie en toernooien en te verwachten drukte.

Er zijn (of komen) instructies beschikbaar voor de verschillende vrijwilligerswerkzaamheden.

We stellen het zeer op prijs als vrijwilligers de online cursus Verantwoord alcohol schenken volgen via de website www.nocnsf.nl/iva. Dit kost ongeveer 30 minuten tijd en is echt leerzaam. Mocht je deze online training succesvol hebben afgerond en een certificaat hebben gekregen, geef dit dan svp door via een email aan clubdienst@tcwoc.nl.

Hoe geef je je op voor een vrijwilligersdienst?
Leden kunnen aan het begin van elk jaar via de clubapp of onze website (na inlog) aangeven voor welke van de categorieën horeca, park & clubhuis en tuin (voor park & clubhuis en tuinonderhoud is er een beperkt aantal plaatsen) ze ingezet willen worden. Het is mogelijk zelf de gewenste diensten te plannen via de clubapp of website (na inlog).

Leden krijgen tot 1 mei de tijd om hun bardienst in te vullen, daarna plant de vrijwilligerscoördinator de overige leden in (zoveel mogelijk rekening houdend met werktijden). Als een lid op het door de vrijwilligerscoördinator geplande tijdstip niet kan, zoekt hij/zij zelf tijdig iemand waarmee geruild kan worden, lukt dat niet, dan kan hulp gevraagd worden aan de vrijwilligerscoördinator (clubdienst@tcwoc.nl)

Verhindering
Indien u verhinderd bent de door u ingevulde bardienst te vervullen dient u zelf voor vervanging te zorgen.

Het makkelijkst is via de actuele bezetting te kijken welk lid op een gelijkwaardige dag en tijdstip bardienst draait. Via Tennismaatjes vindt u het telefoonnummer om dit lid te benaderen met de vraag te ruilen. Mocht dit lukken dan moet u de ruiling doorgeven aan de vrijwilligerscoördinator (vrijwilligers@tcwoc.nl). Indien ruilen niet lukt en het team bardienstplanning moet iemand voor u inzetten dan wordt er een bedrag in rekening gebracht van € 30,- per bardienst van 3 uur. In alle gevallen dient u de bardienst alsnog in te halen.

Afkoop verplichte vrijwilligersdienst
Het is mogelijk om de verplichte vrijwilligersdiensten af te kopen  vóór 6 maart via dit formulier indien men besluit om niet deel te nemen aan deze activiteiten. De afkoop voor het gehele jaar bedraagt € 75,00 indien doorgegeven vóór inschrijving. (het is niet mogelijk om slechts 1 bardienst af te kopen). 

Met deze bijdrage kunnen we shifts die we niet kunnen invullen extern inkopen, waar ook coördinatie en kosten tegenover staan. We hopen we zoveel mogelijk leden te activeren en daarmee de verbinding met WOC te vergroten.

Impact van niet opdagen
Blijf niet zomaar weg (NoShow) op een geplande bardienst. Een vervanger is niet makkelijk of tijdig gevonden. Het clubhuis zal dan niet optimaal kunnen functioneren en je belemmert daarmee de organisatie en je medeleden.

Ruilen is toegestaan, maar uitsluitend door hiervan melding te maken. Een ruiling kan online worden gemeld.

Ingeval van NoShow op uw geplande dagdeel en er is niet voor vervanging zorg gedragen, wordt er een bedrag in rekening gebracht van € 50,- per dagdeel (3 tot 4 uur) bardienst.

De bardienstplanning wordt verzorgd door de vrijwilligerscoördinator. Deze is bereikbaar via de e-mail clubdienst@tcwoc.nl