Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap van onze tennisvereniging voor het komende seizoen  moet altijd schriftelijk gebeuren vóór 1 december van het lopende seizoen. Opzeggen na die datum, zonder gegronde en onvoorziene reden, houdt in dat u contributie verschuldigd bent.

Opzeggen - graag onder vermelding van de reden - kan via de e-mail: leden@tcwoc.nl of schriftelijk: Ledenadministratie TC WOC / Anneke Kampmeijer, Middenweg 155, 2024 XC Haarlem.