Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap van onze tennisvereniging voor het komende seizoen  moet altijd schriftelijk gebeuren vóór 1 december van het lopende seizoen. Opzeggen na die datum, zonder gegronde en onvoorziene reden, houdt in dat u contributie verschuldigd bent. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie. Deze bevestiging geldt als bewijs van opzeggen.

In uw persoonlijke gegevens (klik op de foto na inlog) kunt u uw lidmaatschap opzeggen. Vanaf 1 januari (onze peildatum) wordt uw lidmaatschap vervolgens beëindigd tenzij u andere afspraken heeft gemaakt met de ledenadministratie. In uw privacy instellingen kunt u aangeven als u geen mailings/nieuwsbrieven meer van WOC wilt ontvangen.

Opzeggen - graag onder vermelding van de reden - kan ook via de e-mail: leden@tcwoc.nl