Aanmelden en aannamebeleid

Wil je lid worden van  WOC? Vul dan hier het aanmeldformulier in (je ontvangt direct een ontvangstbevestiging). Je wordt vervolgens op de wachtlijst (vrijblijvend) geplaatst. Aan de hand van het aannamebeleid worden kandidaat-leden uitgenodigd om lid te worden. 

Bij tennisclub WOC streven we in 2023 naar een 70/30 verhouding tussen senioren (ouder dan 18 jaar) en jeugdleden (vanaf 4 jaar). Gelet op het aantal tennisbanen hanteren we een maximum van rond 1100 leden. Verder streeft WOC naar een goede mix van tenniservaring in alle categorieën.

Aannamebeleid:
Als het maximum aantal leden (senior/jeugd) bereikt is, is er een wachtlijst. Leden die in het kalenderjaar 18 jaar oud worden, gaan automatisch over naar de 'jonge senioren'.
Wij werken met een aannamebeleid waarbij punten worden toegekend op grond van clubbinding (familieleden-oud leden-commissieleden) / lokale binding (mensen uit de naaste omgeving) / speelsterkte / leeftijd / wachttijd / bereidheid tot vrijwilligerswerk in een commissie of het bestuur. Klik hier voor de openstaande vacatures.

Voor meer informatie over de aanname van jeugd klik hier.

Heb je vragen over een lidmaatschap bij TC WOC of  wil je meer weten over de wachtlijst? Stuur dan een email naar secretariaat@tcwoc.nl

Voor de geldende contributies en bijdragen, zie hier

In maart wordt de contributie geïnd via de (verplichte) automatische incasso. Vooraf ontvangen de leden per e-mail een factuur voor de eigen administratie. Mochten wij de contributie niet kunnen incasseren of hebben ontvangen, dan worden administratiekosten in rekening gebracht.

Voor junioren werkt TC WOC met leeftijd categorieën en kleurgroepen, zoals blauw, rood, oranje, groen en geel. Voor een uitleg, zie deze KNLTB-site.

Heb je vragen of opmerkingen over de contributie/bijdrage/betaling neem dan contact op met finadm@tcwoc.nl