Aanmelden

Wil je lid worden van  WOC? Vul dan hier het aanmeldformulier in. Voor seizoen 2021 is inmiddels het maximum aantal leden bij de senioren bereikt. Aanmeldingen worden op volgorde van aanmeldingsdatum verwerkt. 

Heb je vragen over een lidmaatschap bij TC WOC of  wil je meer weten over het wintertennis per 1-11-2020 (lidmaatschap verplicht)? Stuur dan een email naar Anneke Kampmeijer via  leden@tcwoc.nl

Voor de geldende contributies en bijdragen, zie hier

In februari/maart wordt de contributie geïnd via de (verplichte) automatische incasso. Vooraf ontvangen de leden per e-mail een factuur voor de eigen administratie. Mochten wij de contributie niet kunnen incasseren of hebben ontvangen, dan worden administratiekosten in rekening gebracht.

Voor junioren werkt TC WOC met leeftijdscategoriën en kleurgroepen, zoals blauw, rood, oranje, groen en geel. Voor een uitleg, zie deze KNLTB-site.

Aannamebeleid:
Bij tennisclub WOC streven we in 2020 naar een 70/30 verhouding tussen senioren (ouder dan 18 jaar) en jeugdleden. Gelet op het aantal tennisbanen hanteren we een maximum van rond 1100 leden. Verder streeft WOC naar een goede mix van tenniservaring in alle categorieën.
Nieuwe aanmeldingen: op basis van eerst aangemeld = eerst geplaatst.
Nieuwe senior aanmeldingen uit 1 gezin zullen altijd samen geplaatst worden.
Als het maximum aantal leden (senior/jeugd) bereikt is, wordt er een wachtlijst gehanteerd met een maximum van 50 personen per jaar.
Leden die in het kalenderjaar 18 jaar oud worden gaan automatisch over naar de 'jonge senioren'.
Voor meer informatie over de aanname van jeugd klik hier.

Tennissen met een introducee:
Dat kan. Zie voor de kosten hier.  Meld een introducee vooraf aan bij info@tcwoc.nl (baanbeheerder). 

Extra training gele Jeugd: Kinderen van ca. 13 jaar en ouder hebben 1x per week les op een hele baan en met de gele bal. Het is mogelijk een 2e les aan te vragen tegen een extra bijdrage. Jonge 17+ senioren kunnen zich ook aanmelden voor les in de gele groep bij de tennisschool.

Selectietraining Jeugd:
Voor de (extra) selectie- en competitietrainingen wordt een bijdrage van de ouders gevraagd. De ouders van de selectiejeugd worden hierover geïnformeerd door de Jeugdcommissie.

Competitie 2020: 
De competitiebijdragen voor senioren worden per team bij de captain geïnd. De captain is zelf verantwoordelijk voor het innen van de bijdrage onder zijn/haar teamgenoten.

Tijdelijk niet spelend lid:
Het kan zijn dat je voor langere tijd (richtlijn >3 maanden) niet kan spelen, maar wel lid wil blijven van de club. Als je dat kenbaar maakt bij de ledenadministratie, kan de contributie daarop aangepast worden. Als je weer gaat/kan spelen moet dit vooraf gemeld worden aan  de ledenadministratie. De contributie wordt naar rato over het aantal speelweken en in overleg verrekend.

Heb je vragen of opmerkingen over de contributie/bijdrage/betaling of wil je je  lidmaatschap gegevens wijzigen, dan kan er contact worden opgenomen met de ledenadministrateur Anneke Kampmeijer, tel 06 10655178 of  via de e-mail  leden@tcwoc.nl