Aanmelden

Wil je lid worden van  WOC? Vul dan hier het aanmeldformulier in.

Heb je vragen of wensen over een lidmaatschap bij TC WOC? Stuur dan een email naar Anneke Kampmeijer via  leden@tcwoc.nl

Tarieven 2019:
Inschrijfgeld nieuwe leden: € 30,00 (eenmalig)
Senioren : € 180,00
75+ leeftijd : € 90,00
Jonge senioren 18-24 jaar € 90,00
Junioren : € 175,00 (groepen rood, oranje, groen, geel in de leeftijden van ca. 6 t/m 17 jaar incl. 16 lesweken met voor de rode, oranje en groene kinderen meerdere les momenten per week)
Junioren groep blauw 4 en 5 jaar: € 90,00 (incl. 1x per week les)
Junioren zonder training (voorwaarde minimaal 1 jaar les gehad en tenniservaring; alleen op aanvraag) : € 90,00

In de Algemene Ledenvergadering op zondag 2 februari 2020  worden de contributies en bijdragen voor seizoen 2020 vastgesteld en daarna gepubliceerd.

Aannamebeleid:
Bij tennisclub WOC streven we in 2020 naar een 70/30 verhouding tussen senioren (ouder dan 18 jaar) en jeugdleden. Gelet op het aantal tennisbanen hanteren we een maximum van rond 1100 leden. Verder streeft WOC naar een goede mix van tenniservaring in alle categorieën.
Nieuwe aanmeldingen: op basis van eerst aangemeld = eerst geplaatst.
Nieuwe senior aanmeldingen uit 1 gezin zullen altijd samen geplaatst worden.
Als het maximum aantal leden (senior/jeugd) bereikt is, wordt er een wachtlijst gehanteerd met een maximum van 50 personen per jaar.
Leden die in het kalenderjaar 18 jaar oud worden gaan automatisch over naar de 'jonge senioren'.
Voor meer informatie over de aanname van jeugd klik hier.

Extra bijdragen:
De kosten voor een introducee  zijn € 7,50 per dagdeel, vooraf aan de bar te voldoen. Introducees zijn toegestaan  na overleg met en  toestemming van de Parkmanager (Frans van Wijk).

Selectietraining Jeugd:
Voor de (extra) selectie- en competitietrainingen wordt een bijdrage van de ouders gevraagd; de bijdragen voor seizoen 2019 bedragen nu € 55,00 of € 110,00. Vooraf worden de ouders van de selectiejeugd hierover geïnformeerd door de Jeugdcommissie.

Competitie 2019: 
Competitiebijdragen senioren: € 150,00 per team.
De competitiebijdragen worden per team bij de captain geïnd. De captain is zelf verantwoordelijk voor het innen van de bijdrage onder zijn/haar teamgenoten.

Tijdelijk niet spelend lid:
Het kan zijn dat je voor langere tijd (richtlijn >3 maanden) niet kan spelen, maar wel lid wil blijven van de club. Als je dat kenbaar maakt bij de ledenadministratie, kan de contributie daarop aangepast worden. Je betaalt dan € 35,00 contributie. Als je weer gaat/kan spelen moet dit vooraf gemeld worden aan  de ledenadministratie. De contributie wordt naar rato over het aantal speelweken en in overleg verrekend.

Heb je vragen of opmerkingen over de contributie/bijdrage/betaling of wil je je  lidmaatschap gegevens wijzigen, dan kan er contact worden opgenomen met de ledenadministrateur Anneke Kampmeijer, tel 06 10655178 of  via de e-mail  leden@tcwoc.nl