Inschrijfformulier

Je staat op het punt om jezelf of  je kind in te schrijven voor lidmaatschap bij TC WOC.  Momenteel is er een ledenstop vanaf 9 jaar. 

Bij de Jeugd (4-17 jaar) is er voor kinderen geboren in 2014 en eerdere jaren een ledenstop. Je kan je kind opgeven voor de wachtlijst (vrijblijvend). Zodra er weer ruimte is om leden aan te nemen, ontvang je een oproep. Pas na een schriftelijke bevestiging van een ouder gaat het lidmaatschap in.

Bij de senioren hebben wij het maximum aantal seniorleden bereikt en is er een ledenstop. Je kan je via het inschrijfformulier aanmelden voor de wachtlijst. Zodra er een plek vrijkomt, wordt er contact met je opgenomen. Neem voor meer informatie over een senioren lidmaatschap bij WOC contact op met leden@tcwoc.nl.

Hoe meld je je aan? Vul onderstaand inschrijfformulier volledig in, sluit een pas of close up foto bij (min grootte 300x400 pixels) en druk op de knop versturen. Vervolgens ontvang je een ontvangstbevestiging. Het lidmaatschap is pas geldig na bevestiging van de Ledenadministrateur. Wil je meer informatie of heb je geen bericht na inschrijving ontvangen? Neem dan contact op met de ledenadministratie via leden@tcwoc.nl

Het lidmaatschap bij TC WOC blijft geldig totdat er schriftelijk (liefst o.v.v. de reden) bij de ledenadministratie via leden@tcwoc.nl wordt opgezegd. De uiterste datum van opzeggen is 30 november van het lopende jaar.

Wat leuk dat je lid wilt worden van TC WOC. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Tennisclub WOC om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Vrijwilligers
Tennisclub WOC is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het tennissen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
Binnenkort nemen we contact met je op om te kijken wat jij/je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld
Op welk niveau?
Met welke speelsterkte?
Wil je bij Tennisclub WOC ook uitkomen in een van de competitieteams?
 
Diverse vragen:
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking