Contributies en bijdragen seizoen 2021 en 2022

De contributies voor 2021 zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 18 februari 2021.

Met het voorstel van de contributies voor 2022 is door de ALV van 21 november 2021 ingestemd onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting begin 2022.

 

Contributie lidmaatschappen  2021 2022
Eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden 30,00 35,00
Junioren 4-5 jaar  incl. les (geboren tussen 1-7-2016 en 1-6-2018) 95,00 97,50
Junioren 6-17 jaar incl. les, excl. selectietraining (geboren 2005 - medio 2016) 185,00 205,00
Gezinskorting per kind (ten minste één ouder/verzorger is lid van TC WOC)   10,00
Senioren 18-24 jaar (geboren 1998-2004) 95,00 105,00
Senioren 25-74 jaar (geboren 1948-1997) 195,00 205,00
Senioren 75+ (geboren 1946 en eerder) *) 95,00 105,00
Junior zonder les (alleen op aanvraag) 95,00 97,50
Tijdelijk niet spelend lid (alleen op aanvraag) 37,50 37,50
Overig    
Wintertennis abonnement alleen voor WOC-leden (nov 2021- mrt 2022) 65,00
Introducee (per persoon/keer) 7,50 7,50
Losse baanhuur (per baan/keer/uur) 20,00 20,00
Administratiekosten te late betaling of mislukte incasso (na 1e herinnering) 30,00 30,00

*)  We stellen voor om dit separate tarief uit te faseren: vanaf 2022 treden er dan geen nieuwe 75+ leden meer toe tot dit lidmaatschap, waarmee op termijn dit tarief komt te vervallen