Relatie Sterrenwacht Copernicus en TC WOC

In Juli 2021 verscheen er een artikel in het Haarlems Dagblad dat melding maakte over “ruzie tussen Sterrenwacht Copernicus en tennisvereniging WOC, LED lampen zorgen voor lichtvervuiling”. Met deze update informeren we de WOC leden over de gesprekken die hebben plaatsgevonden en de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt.

Korte historie. 
De Sterrenwacht Copernicus verhuisde in 2003 van Haarlem Noord naar het naast WOC gelegen PWN terrein (300 meter ten ZW van baan 8). WOC beschikte op dat moment niet over baanverlichting, maar wenste in 2005 en 2010 dat wel in 2 fasen aan te leggen. Er werd door de Gemeente vergunning verleend onder voorwaarde dat WOC en Copernicus tot een gezamenlijke overeenkomst kwamen. Die overeenkomst hield samengevat het volgende in:
    • WOC gebruikt de baanverlichting in de periode april t/m september. Daarbuiten niet.
    • In de maand april was licht op de banen 5 tm 8 beperkt op vrijdag tot 21 uur en in de maanden mei en september tot 22 uur. Dit ivm de publieksavond die Copernicus op vrijdag organiseert.

Later heeft de KNLTB een najaarscompetitie geïntroduceerd met uitloop tot in november. Sinds 2018 neemt WOC deel aan de populaire vrijdagavond competitie en met de mildere winters en aanleg van baan 0 & 1 bieden we de mogelijkheid van wintertennis aan. Deze uitgebreide tenniscapaciteit botst met de belangen van de Sterrenwacht die een zo donker mogelijke omgeving nodig heeft om naar de sterrenhemel te kijken.  TC WOC voldoet aan de strengste eisen ten aanzien van lichthinder die gelden voor Natura 2000 gebied.  De Sterrenwacht heeft echter geen hinder van onze directe lichtstraling, maar van de weerkaatsing van het licht op de gravelbaan naar boven, welke de bundel “vervuilt” waardoor zij naar de sterrenhemel kijken.

Als goede buren zijn wij gezamenlijk in overleg gegaan en hebben de oude overeenkomst vervangen door de volgende nieuwe afspraken :

   • WOC gebruikt baanverlichting in de periode april t/m laatste weekend van oktober, zonder enige beperkingen op de vrijdagavond.
   • In de periode november t/m maart kan er alle avonden tot 20:00 gespeeld worden. Op de maandag en donderdag t/m 23:00. Dit betekent dat de inhaaldagen van de vrijdagavond najaarscompetitie (in november) op een andere dag/tijdstip of locatie moeten worden gepland.
   • Tijdens de winter 2021/2022 zullen Copernicus en WOC gezamenlijk in de Sterrenwacht waarnemingen uitvoeren in welke mate de baanverlichting wel of niet het sterrenkijken  beïnvloedt. In het voorjaar 2022 vindt er een evaluatie over de nieuwe afspraken plaats.
   • In 2022 wordt een avond georganiseerd waar WOC leden een bezoek kunnen brengen aan Copernicus en zelf de activiteiten van de sterrenwacht kunnen ervaren.

Naast de afspraken met Copernicus gelden voor WOC vanzelfsprekend ook de voorschriften uit het Activiteitenbesluit van de Milieuwet, wat concreet betekent voor alle sportverlichting in Nederland:

    1. Dat om 23:00 alle lichten gedoofd zijn
    2. Dat als er op een blok banen niet gespeeld wordt, de lichten gedoofd worden. 

We doen een beroep op alle leden om hier aan mee te werken en zelf het licht uit te schakelen.

Voor eventuele vragen/opmerkingen, stuur je een bericht aan park@tcwoc.nl

Nieuws Overzicht