U bent hier: Home › Vereniging › Lidmaatschap › Contributies en Bijdragen 2018

Contributies en Bijdragen 2018

 

De contributies voor seizoen 2018,  zoals vastgesteld in de (Bijzondere) Ledenvergadering van 28 januari jl. In de eerste week van maart 2018 wordt de contributie via - de verplichte - automatische incasso geïnd.  Leden zonder incassomachtiging (lid van voor 2007) worden verzocht de contributie vóór 15 maart 2018 zelf over te maken op rekeningnummer NL12INGB0002836763 van tennisclub WOC o.v.v. naam lid, factuurnummer en contributie 2018. Eind februari ontvangen alle leden van de ledenadministratie per e-mail een factuur met het te innen of te betalen bedrag. Voor vragen of het doorgeven van wijzigingen in uw (lid)gegevens kunt u terecht bij Anneke Kampmeijer, .

Via de Nieuwsbrief van het bestuur wordt u in februari 2018 geïnformeerd op welke manier u de KNLTB ledenpas kunt verkrijgen voor seizoen 2018.

Het is niet toegestaan introducees mee te nemen naar het park zonder overleg en  toestemming van de Parkmanager (Frans van Wijk of zijn plaatsvervanger). Voor een introducee wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van € 7,50 per dagdeel vooraf aan de bar te voldoen. 

Senioren
Contributie: € 180,00
Contributie 75+ leden: € 90,00
Contributie Jonge senioren van 18-24 jaar: € 90,00 (komt in de plaats van het studentenlidmaatschap dat per 2017 is komen te vervallen)
Contributie tijdelijk niet spelend lid: € 35,00
Inschrijfgeld nieuwe seniorleden: € 30,00 (eenmalig)

Jeugd
Contributie jeugd (inclusief 16 lesweken met meerdere les momenten per week): € 170,00
Contributie tenniskids blauw voor 4 en 5 jarigen: € 90,00 inclusief 1x per week les (nieuw bij WOC!)

Bij Tenniskids Blauw leren kinderen vaardigheden aan de hand van oefeningen. Die oefeningen zijn er vooral op gericht om bewegings-, bal- en racketvaardigheden van de kinderen te ontwikkelen en ze al in een vroeg stadium enthousiast voor tennis te maken

 Contributie jeugd zonder training (aanvraag is mogelijk voor jeugdleden met minimaal 1 jaar tennisles ervaring): € 90,00

Inschrijfgeld nieuwe jeugdleden: € 30,00 (eenmalig)

Voor de (extra) selectie- en competitietrainingen wordt een bijdrage van de ouders gevraagd; de bijdragen voor seizoen 2018 zijn iets verhoogd en bedragen nu € 52,50 of € 105,00. Vooraf worden de ouders van de selectiejeugd hierover geïnformeerd door de Jeugdcommissie.

Competitie 2018
Competitie bijdrage per team voorjaarscompetitie: € 150,00 (uitgaande van 7 wedstrijddagen per team)
Competitie bijdrage per team najaarscompetitie: € 150,00 (uitgaande van 7 wedstrijddagen per team)
Competitie bijdrage jeugd: geen
De competitiebijdragen worden aan het begin van de competitie via automatische incasso bij de aanvoerder geïncasseerd. Vooraf ontvangen de captains een factuur via de e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvoerder de competitiebijdrage onder zijn/haar teamgenoten te verdelen/te innen.
Na afloop van een competitiedag mogen de senioren de ballen houden. De jeugdteams leveren de ballen na afloop in bij de wedstrijdleiding.

Tijdelijk niet spelend lidmaatschap
De club kent het systeem van tijdelijk niet spelende leden. Het kan zijn dat u voor langere tijd om gezondheidsredenen uitgeschakeld bent, maar wel lid wilt blijven van de club. Als u dat kenbaar maakt bij de ledenadministratie, kan uw contributie daarop aangepast worden. U betaalt dan € 35,00 contributie. Het is met dit lidmaatschap niet toegestaan om te spelen op het park of u in te schrijven voor wedstrijden of toernooien. Als u weer gaat/kan spelen moet u dit vooraf melden bij de ledenadministrateur Anneke Kampmeijer (leden@tcwoc.nl). U krijgt dan uw spelerspas toegestuurd en de contributie wordt naar rato over het aantal speelweken en in overleg met u verrekend.

Lidmaatschap Jonge Senioren.
Alle jonge senioren in de leeftijd 17 t/m 24 jaar krijgen een aantrekkelijke jongerenkorting. Deze contributie is vastgesteld op € 90,00.

Senioren plus
En dan zijn wij ook heel zuinig op onze echte senioren. Vanaf het jaar dat zij 75 jaar worden betalen zij € 90,00.

Opzeggen van het lidmaatschap per seizoen 2019 moet schriftelijk gebeuren (mag per e-mail) vóór 1 december 2018. Als u na die datum opzegt, dan bent u contributie voor seizoen 2019 verschuldigd.

Heeft u vragen of opmerkingen over de contributie/bijdrage/betaling of wilt u uw lidmaatschap wijzigen, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministrateur Anneke Kampmeijer via de e-mail  .

 

Datum Titel
07-01-2019 Agenda ALV 27 januari 2019
Lees meer...
22-12-2018 Winter tennis (dubbel/mix) toernooi zaterdag 26 januari 2019
Lees meer...
 


Algemene Ledenvergadering januari 2019
Bestuur / Commissies
Ledenlijst
Nieuws
Statuten en Huishoudelijk reglement
Financiele spelregels TC WOC 2018
Lidmaatschap »
Berichten van het bestuur 2018
Online WOC Feedback
Aanmelden
Algemeen
Contributies en Bijdragen 2018
Ledenpasje
Nieuws van de ledenadministratie
Opzeggen
Aanmelden VJC 2019
Jeugd Commissie
Jeugd ledenlijst
Nieuws
Jeugd (tennis)kalender zomerseizoen 2018
Competitie Voorjaar 2018
Worldtour rood en oranje
Tennisjeugdkamp T.C. WOC zomer 2018
Veel gestelde vragen
Wachtlijst
Najaarscompetitie 2018
Evenementenkalender 2018
Woensdagavondmix (WAM) »
WOC open 2018
Ouder-kind toernooi 2018
Beudeker Jeugdtoernooi 2018
Clubkampioenschappen 2018
50+ Toss
test pagina
Algemene info WAM
Inschrijven WAM 2018
Reglement
Banen »
Training »
Clubhuis-bar
Nieuws van de bar
Reglement
Banenschema 2018
De Tennisschool van WOC
Trainer nieuws
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wijzig lidgegevens
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...