Aannamebeleid Jeugd

TC WOC heeft plaats voor 30% jeugdleden. Voor seizoen 2020 kunnen er helaas geen kinderen meer aangenomen worden omdat het maximum van 350 kinderen op 5 juni 2020 bereikt is. 

Hoe werkt de wachtlijst?

Aanmelden voor de wachtlijst kan vanaf 3 jaar. Vanaf 4 jaar is het mogelijk om lid te worden. De plaatsing geschiedt op basis van datum van aanmelding.

Wanneer een kind van de wachtlijst dat in aanmerking komt voor plaatsing niet geplaatst wil worden, is het eerstvolgende kind van de wachtlijst aan de beurt. Het eerder genoemde kind behoudt zijn plek op de wachtlijst. Het seizoen erop krijgt dit kind opnieuw een aanbod om lid te worden van WOC. Wanneer een kind tweemaal niet geplaatst wil worden, wordt hij/zij van de wachtlijst gehaald.
Het bestuur behoudt de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen een kind aan te nemen dat nog niet aan de beurt is. Reden kan bijv. zijn dat een kind goed past in een open plek in een competitieteam, welke niet door de eigen leden kan worden ingevuld. 
Kinderen van ouders die veel voor de club doen, kunnen eveneens voor vervroegde plaatsing in aanmerking komen. De ouders kunnen daarvoor een verzoek indienen bij het Bestuur.

Meer informatie over plaatsing of wachtlijst? Mail naar Anneke Kampmeijer van de ledenadministratie : leden@tcwoc.nl