Aanmelden

Wil je lid worden van  WOC? Vul dan hier het aanmeldformulier in.

Heb je vragen of wensen over een lidmaatschap bij TC WOC? Stuur dan een email naar Anneke Kampmeijer via  leden@tcwoc.nl

In de Algemene Ledenvergadering op zondag 2 februari 2020  zijn de contributies en bijdragen voor seizoen 2020 vastgesteld. Op 1 april wordt de contributie geïnd via de (verplichte) automatische incasso. Vooraf ontvangen de leden per e-mail een factuur voor de eigen administratie. Mochten wij de contributie niet kunnen incasseren, dan wordt er € 15,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Tarieven 2020:
Inschrijfgeld nieuwe leden:  € 30,00 (eenmalig)
Jonge Senioren 18-24 jaar (geboren vanaf 2002): € 95,00
Senioren 25-74 (geboren vanaf 1995): € 190,00
Senioren 75+ (geboren vanaf 1945): € 95,00
Junioren : € 175,00 (groepen rood, oranje, groen, geel in de leeftijden van ca. 6 t/m 17 jaar incl. 16 lesweken met voor de rode, oranje en groene kinderen meerdere les momenten per week)
Junioren groep blauw 4 en 5 jaar: € 95,00 (incl. 1x per week les)
Junioren zonder les (voorwaarde minimaal 1 jaar les gehad en tenniservaring); alleen op aanvraag: € 87,50


Aannamebeleid:
Bij tennisclub WOC streven we in 2020 naar een 70/30 verhouding tussen senioren (ouder dan 18 jaar) en jeugdleden. Gelet op het aantal tennisbanen hanteren we een maximum van rond 1100 leden. Verder streeft WOC naar een goede mix van tenniservaring in alle categorieën.
Nieuwe aanmeldingen: op basis van eerst aangemeld = eerst geplaatst.
Nieuwe senior aanmeldingen uit 1 gezin zullen altijd samen geplaatst worden.
Als het maximum aantal leden (senior/jeugd) bereikt is, wordt er een wachtlijst gehanteerd met een maximum van 50 personen per jaar.
Leden die in het kalenderjaar 18 jaar oud worden gaan automatisch over naar de 'jonge senioren'.
Voor meer informatie over de aanname van jeugd klik hier.

Extra bijdragen:
De kosten voor een introducee  zijn € 7,50 per dagdeel, vooraf aan de bar te voldoen. Introducees zijn toegestaan  na overleg met en  toestemming van de Parkmanager (Team Frans).

Extra training gele Jeugd: Kinderen van ca. 13 jaar en ouder hebben 1x per week les op een hele baan en met de gele bal. Het is mogelijk een 2e les aan te vragen tegen een extra bijdrage ad € 65,00. 

Selectietraining Jeugd:
Voor de (extra) selectie- en competitietrainingen wordt een bijdrage van de ouders gevraagd; de bijdragen voor seizoen 2020 bedragen nu € 65,00 of € 130,00. Vooraf worden de ouders van de selectiejeugd hierover geïnformeerd door de Jeugdcommissie.

Competitie 2020: 
Competitiebijdragen senioren: € 150,00 per team.
De competitiebijdragen worden per team bij de captain geïnd. De captain is zelf verantwoordelijk voor het innen van de bijdrage onder zijn/haar teamgenoten.

Tijdelijk niet spelend lid:
Het kan zijn dat je voor langere tijd (richtlijn >3 maanden) niet kan spelen, maar wel lid wil blijven van de club. Als je dat kenbaar maakt bij de ledenadministratie, kan de contributie daarop aangepast worden. Je betaalt dan € 37,50 contributie. Als je weer gaat/kan spelen moet dit vooraf gemeld worden aan  de ledenadministratie. De contributie wordt naar rato over het aantal speelweken en in overleg verrekend.

Heb je vragen of opmerkingen over de contributie/bijdrage/betaling of wil je je  lidmaatschap gegevens wijzigen, dan kan er contact worden opgenomen met de ledenadministrateur Anneke Kampmeijer, tel 06 10655178 of  via de e-mail  leden@tcwoc.nl