Aanmelden

Wil je lid worden van  WOC? Vul dan hier het aanmeldformulier in.

Heb je vragen of wensen over een lidmaatschap bij TC WOC? Stuur dan een email naar Anneke Kampmeijer via  leden@tcwoc.nl

Tarieven 2019:
Inschrijfgeld nieuwe leden: € 30,00 (eenmalig)
Senioren : € 180,00
75+ leeftijd : € 90,00
Jonge senioren 18-24 jaar € 90,00
Junioren : € 175,00 (groepen rood, oranje, groen, geel in de leeftijden van ca. 6 t/m 17 jaar incl. 16 lesweken met voor de rode, oranje en groene kinderen meerdere les momenten per week)
Junioren groep blauw 4 en 5 jaar: € 90,00 (incl. 1x per week les)
Junioren zonder training (voorwaarde minimaal 1 jaar les gehad en tenniservaring; alleen op aanvraag) : € 90,00

In de Algemene Ledenvergadering eind januari 2020 worden de contributies en bijdragen voor seizoen 2020 vastgesteld en daarna gepubliceerd.

Aannamebeleid senioren:
In beginsel neemt tennisclub WOC alle senioren aan die zich aanmelden en die minimaal enige tennisvaardigheid hebben. Voor echte starters is de vereniging niet geschikt. 
Voor 2019 hanteert het bestuur het maximum aantal van 750 seniorleden en 350 juniorleden. De hoofdlijnen van het aannamebeleid zijn:

Nieuwe aanmeldingen: op basis van eerst aangemeld = eerst geplaatst.
Nieuwe senior aanmeldingen uit 1 gezin zullen altijd samen geplaatst worden.
Als het maximum aantal senioren bereikt is, wordt er een wachtlijst gehanteerd met een maximum van 50 personen per jaar.
Altijd: doorstroom juniorlid naar seniorlid. Leden met het geboortejaar 2001 gaan automatisch over naar de 'jonge senioren'

Aannamebeleid jeugd:
TC WOC heeft plaats voor 350 jeugdleden. Daarbij wordt de verhouding senioren 70% / junioren 30% in de gaten gehouden .
Voor meer informatie klik hier.

Extra bijdragen:
De kosten voor een introducee  zijn € 7,50 per dagdeel.  Introducees zijn toegestaan  na overleg met en  toestemming van de Parkmanager (Frans van Wijk).  Vooraf aan de bar bij Team Frans te voldoen. 

Selectietraining Jeugd:
Voor de (extra) selectie- en competitietrainingen wordt een bijdrage van de ouders gevraagd; de bijdragen voor seizoen 2019 bedragen nu € 55,00 of € 110,00. Vooraf worden de ouders van de selectiejeugd hierover geïnformeerd door de Jeugdcommissie.

Competitie 2019: 
Competitiebijdragen senioren: € 150,00 per team


De competitiebijdragen worden per team bij de captain geïnd. De captain is zelf verantwoordelijk voor het innen van de bijdrage onder zijn/haar teamgenoten.

Tijdelijk niet spelend lid:
Het kan zijn dat je voor langere tijd (richtlijn >3 maanden) niet kan spelen, maar wel lid wil blijven van de club. Als je dat kenbaar maakt bij de ledenadministratie, kan de contributie daarop aangepast worden. Je betaalt dan € 35,00 contributie. Als je weer gaat/kan spelen moet dit vooraf gemeld worden aan  de ledenadministratie. De contributie wordt naar rato over het aantal speelweken en in overleg verrekend.

Heb je vragen of opmerkingen over de contributie/bijdrage/betaling of wil je je  lidmaatschap gegevens wijzigen, dan kan er contact worden opgenomen met de ledenadministrateur Anneke Kampmeijer, tel 06 10655178 of  via de e-mail  leden@tcwoc.nl