Meerjaren Ledenpas KNLTB

Sinds 2019 ontvang je een ledenpas van de KNLTB voor meerdere jaren, voorlopig in ieder geval tot eind 2022. Op de nieuwe pas wordt de speelsterkte niet meer vermeld. Via www.mijnknltb.nl kan je door in te loggen in je persoonlijke omgeving komen. Maak daarvoor eerst een account aan met je bondsnummer en je e-mailadres. Op deze site vind je je persoons- en adresgegevens, actuele rating, je speelresultaten, inschrijvingen voor competitie/toernooien. Ook kan je andere spelers opzoeken en hun speelsterkte zien.

De pas is nodig om in het clubhuis op het tennispark een baan af te hangen en deel te nemen aan de competitie en (toernooi)wedstrijden. Nieuwe leden ontvangen hun spelerspas aan het begin van het seizoen. Niet opgehaalde ledenpassen liggen achter de bar in het clubhuis.
Als je lessen volgt (bijv. de Jeugd) is het niet nodig om af te hangen.
Het is niet mogelijk om een pas aan de bar te lenen tenzij dit vooraf met je is afgesproken door de ledenadministrateur.

Kloppen de gegevens niet op je ledenpas of lukt het niet om met je pas af te hangen in het clubhuis, neem dan contact op met de ledenadministratie leden@tcwoc.nl telefoon 06 10655178. 

Wil je een nieuwe foto op je ledenpas? Doe dit dan voor 1 januari van het nieuwe jaar. De foto (als .jpg afbeeldingsbestand en met een formaat van 300x400 pixels) kan je zelf aanpassen in je persoonlijke omgeving op deze website. Let op: Doe je dit  alleen op de website www.mijnknltb.nl dan wordt de foto niet verwerkt in onze eigen ledenadministratie. Uiteraard kan je ook een foto indienen bij leden@tcwoc.nl

Let op: bij verlies of diefstal worden de administratiekosten in rekening gebracht voor het aanvragen van een nieuwe ledenpas!

Alle jonge senioren moeten over een recente, goed gelijkende foto op de pas beschikken. Dit is niet bij iedereen het geval. Daarom zal de ledenadministrateur er ook dit jaar op toezien dat junioren die 18 jaar worden en overgaan naar de senioren, een nieuwe pasfoto invoeren/aanleveren. Richtlijn van de KNLTB voor een nieuwe foto is: >5 jaar voor een junior lid en >10 jaar voor een senior lid. Voor leden boven de 65 hoeft geen nieuwe pasfoto meer ingeleverd te worden.