ALV

De Algemene Ledenvergadering voor het seizoen 2020 zal plaatsvinden op zondag 2 februari a.s. in het Clubhuis van WOC, aanvang 16.00 uur, inloop 15.45 uur.
Het clubhuis is te bereiken via de ingang aan de Zeeweg, dit ivm de werkzaamheden aanleg nieuwe baan.

Agenda A.L.V. 2 februari 2020 

 1. Opening, welkomstwoord voorzitter

 2. Binnengekomen stukken, berichten van verhindering
  Brief initiatief mbt watertoren
  Terugkoppeling initiatiefgroep

 3. Mededelingen

 4. Vaststellen notulen 27 januari 2019

 5. Beschouwing 2019

 • Openingstijden

 • Rookvrij park

 • Camera toezicht, AVG

 • Duurzaamheid

 • Voorbereiding aanpassing statuten

 1. Financiële zaken 2019-2020

 1. Vooruitblik 2020-2021 met o.a. aanleg baan 0 en clubhuis

 2. Uitreiking Joop Stoop beker

 3. Rondvraag