Nieuwe groundsman

Beste tennisvrienden,

Voor deze winter heeft het bestuur aan Gerbrand van Weel gevraagd om de banen te onderhouden. Daar gaat hij met plezier op in en hij heeft de banen inmiddels al een eerste onderhoudsronde gegeven.

Een aantal leden heeft gevraagd of we de beslissing om een overeenkomst voor drie jaar aan te gaan kunnen ophouden, zodat hierover van gedachten kan worden gewisseld. Daar is de afspraak met Gerbrand op afgestemd. Het voorstel voor baanonderhoud voor de nabije toekomst zal nader worden besproken in de ALV van januari a.s.

Wij wensen Gerbrand én Joop Vermeule – zijn vaste maat die dit samen met Gerbrand graag oppakt – het allerbeste.

Namens het bestuur,

Peter Boeijink

 

Nieuws Overzicht