Opzeggen vr 1 december, ledenpas en wintertennis

De KNLTB ledenpas uitgereikt in 2019 of 2020, blijft voorlopig nog geldig. Gooi de ledenpas dus niet weg, want het kost de club geld om nieuwe te laten aanmaken. 
Heb je je ledenpas (nog) niet opgehaald? Je pas ligt tot 1 oktober klaar achter de bar in het clubhuis. Ná 1 oktober kunnen er op het tennispark geen passen meer opgehaald worden. Aan het begin van het seizoen (eind maart) 2021 liggen de passen weer in het clubhuis om opgehaald te worden.

Wil je het lidmaatschap opzeggen per seizoen 2021? Liever niet, maar wil je het toch, doe dit dan zo snel mogelijk en in ieder geval vóór 1-12-2020 via leden@tcwoc.nl graag o.v.v. de reden van opzeggen. Je ontvangt altijd een bevestiging van de ledenadministratie. Zo niet, neem dan contact op. Opzeggen ná 1 december houdt in dat je de contributie over seizoen 2021 verschuldigd bent tenzij er sprake is van een onvoorziene en zwaarwegende reden.

Kinderen (4-5 jarigen) geboren tussen 1-6-2015 en 1-6-2017 zijn welkom in onze jongste lesgroep op de woensdag middag om 13.00 uur (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen!). Kinderen die voor  1-6-2015 6 jaar worden vallen onder de contributiegroep junioren 6-17 jaar ad € 175,00 (incl. 16 lesweken met meerdere lesmomenten per week). Houd rekening met een eventuele lichte verhoging in 2021.

Word je in het jaar 2021 18 jaar? Dan ga je automatisch over naar de 'jonge senioren' met een aangepaste contributie van € 95,00. Houd rekening met een eventuele lichte verhoging in 2021. Jonge 17+ senioren mogen zich nog wel aanmelden bij de tennisschool voor de gele groep lessen van de jeugd. Hiervoor wordt een aanvullend bedrag gerekend.

Word je in het jaar 2021 75 jaar? Dan ga je automatisch over naar het 75+ lidmaatschap ad € 95,00. Ook hiervoor geldt: Houd rekening met een eventuele lichte verhoging in 2021.

Heb je je aangemeld voor wintertennis bij  WOC? Je ontvangt een factuur per e-mail met daarop vermeld hoe en wanneer wij het bedrag innen.

Vragen? Mail dan de ledenadministratie leden@tcwoc.nl

Anneke Kampmeijer
Ledenadministratie

 

Nieuws Overzicht