Baanonderhoud tijdens aanhoudende droogte

In verband met de aanhoudende droogte voeren we extra sproei momenten in op alle banen. Zaterdagnacht hebben we de banen “onder water gezet” om voldoende vocht in de diepte van de gravel-laag te krijgen. Dit had tot gevolg dat de banen 's ochtends nog deels nat waren en er niet gelijk gespeeld kon worden. Vervelend, maar het kan niet anders.
Wat is er aan de hand?  Wij merken dat de kwaliteit van de banen achteruit holt. Spelers glijden uit en krijgen behoorlijke huid verwondingen. Eén ervan is vorige week naar de eerste hulp van het ziekenhuis verwezen, zag er heel pijnlijk uit. Door de droogte is de toplaag niet meer consistent: deze is op sommige plaatsen beschadigd en de gravel kleeft niet meer aan elkaar. De hoofdreden is dat de banen te droog zijn. Dat komt door veel zon en wind. Om de banen voor de rest van het seizoen nog redelijk te houden moeten we nu extra aandacht geven aan de banen en veel meer water toevoeren. Dat doen we overigens vanuit een eigen waterbron.
We laten ’s nachts, nadat de banen zijn afgekoeld, vanaf half drie, ongeveer 3x zoveel water op de baan sproeien en voeren ook het overdag het sproeien op met één extra sproei beurt in de ochtend en één extra in de middag. Omdat er al is afgehangen en trainingen zijn gepland voor aankomende week, doen we dat zoveel mogelijk passend in de schema’s. Vanaf volgend weekend worden dit vaste tijden.
De baanbeheerder en het bestuur beseffen volledig dat het jammer is dat als de banen nat zijn door extra sproeien, er dan niet gespeeld kan worden. Het belang van ieder is echter dat we voor de rest van het seizoen een goede baankwaliteit in stand houden en het aantal huidschaafwonden beperken. Plan een nieuw moment in als je niet kon spelen, er is voldoende ruimte op de banen.

Als de banen deels nog nat zijn en er plassen opstaan geldt het volgende:

Er mag niet gespeeld worden: het te natte deel is dan nog zacht en elke beweging aldaar beschadigt direct de toplaag. Dit veroorzaakt dat we de toplaag dan moeten repareren.

Er mag niet gesponst worden of met het sleepnet door de plassen gegaan worden om zo water weg te nemen: daarmee wordt de toplaag geroerd, de gravel deeltjes gaan dan zweven en gaan niet hechten. En dat is precies wat er niet moet gebeuren.  Blijf er dan svp af en plan voor jezelf een nieuw speelmoment in.

De beheerder heeft het laatste woord en hoeft zich niet te verantwoorden over waarom banen nog te nat zijn.

Via de camera’s, bereikbaar via de website en de App (banen in beeld),  kun je prima zien of de banen niet te nat zijn: ook als het weer eens gaat regenen, een handig hulpmiddel.

Er worden door het bestuur, de baanbeheerder en techniek gelukkige en ook ongelukkige keuzes gemaakt. Het kan vast altijd beter. We leren allemaal.

Peter Boeijink

 

 

Nieuws overzicht