Park blijft dicht tot 28 april: bericht van de voorzitter

Van de voorzitter Maart 2020

Beste tennisvrienden,

Coronavirus

Het Corona-virus gooit roet in het eten. Iedereen was opgelijnd om de seizoens-start fantastisch te laten beginnen, en nog voor het zover was, geeft de Rijksoverheid ons de opdracht om het park te sluiten per omgaande. Het park is gesloten, tot nader order, en als bestuur vinden we dat vervelend wie wil nu niet spelen met dit mooie weer maar wet is wet, de gezamenlijke gezondheid is het aller belangrijkste. Het bestuur heeft opdracht gegeven om de netten niet te installeren om zodoende te voorkomen dat leden toch gaan tennissen. Het Rijk eist rechtelijk dat wij als vereniging ons aan de instructies houden en die ook handhaven richting onze leden. Volgens de berichten van de overheid van afgelopen week moeten we tot 28 april gesloten blijven, en wij volgen die opdrachten zoals ze tot ons komen.

Als vereniging zijn we natuurlijk bezorgd over Team Frans  (de kantine is immers dicht) en de tennisscholen. Naast de overheidsmaatregelen voor inkomenscompensatie, proberen wij met de tennisscholen te kijken hoe we na deze misère er zo goed mogelijk uit kunnen komen. Als vereniging zijn wij er per slot van rekening om te tennissen en daarin beter te worden. Het parkonderhoud gaat natuurlijk verder: de banen zijn opgeleverd en worden verder verzorgd.

Contributie

Het bestuur krijgt vragen over de contributie. Het mag duidelijk zijn dat de vereniging niet kan besparen op aangegane verplichtingen. Wij hopen dat als deze crisis voorbij is, we een mooi tennisseizoen tegemoet gaan. Ook zullen we het park in de winter met 2 banen openhouden, zodat er bij een beetje redelijk weer er het hele jaar kan worden getennist. Het mag duidelijk zijn met alle tennisparkverbeteringen dat de leden ook moeten bijdragen als het even tegenzit in de openstelling: wij zijn een vereniging om met elkaar zo fijn mogelijk met goede middelen te kunnen tennissen. Ieder draagt daaraan bij. De vereniging kan niet overgaan tot restitueren. Wij hopen op jullie begrip.

Nieuwe banen

Komende week verwachten we dat het nieuwe hek om de banen 0, 1 en 2 klaar zal zijn. Het parkeerterrein is dan ook klaar, de verlichting doet het, en de nieuwe sproeicomputer is aangesloten. Gemeld is in de Algemene Leden Vergadering van begin februari lees het verslag op de website - dat ook de banen 2 tot en met 8 een nieuwe sproei-installatie gaat krijgen. Een installatie die per helft van een baan kan worden aangezet zodat zeer precies kan worden gesproeid. Dit laatste stuk van de sproei-installatie wordt aangelegd in augustus.

De begroeiing van het park heeft ook volop aandacht. Het deel bij de entree wordt volledig beplant met bodembedekkers, langs de randen van baan 0 en 2 worden viooltjes ingepland, en de gedachtenisboom aan Jos is zorgvuldig teruggeplaatst. Langs ons terrein met de parkeerplaats en de provinciale zithoek wordt een jaarrond groenblijvende heg ingeplant, bij start gelijk 2m hoog, die de blik op ons terrein vanaf de parkeerplaats en zithoek zal afschermen. Jammer genoeg kan deze heg nu niet meer worden ingeplant het is te warm - en dit zal na de zomer gebeuren. 

Clubhuis

In de ALV hebben we ook de status van nieuwbouw clubhuis besproken. Wij hebben gevraagd om hulp en die heeft zich ook gemeld. Daarmee zal op korte termijn een eerste overleg worden gevoerd en de bespreking die loopt met een bouwcombinatie zal weer worden geïntensiveerd. Alles gaat een beetje langzaam met het Corona-virus om ons heen. Maar we hebben onze handen ook vol aan de parkuitbreiding en eigen gezondheid.

Het bestuur hoopt dat u gezond blijft en/of goed herstelt, en dat we toch nog een mooi tennisseizoen kunnen realiseren met die mooie nieuwe banen erbij.

 Peter Boeijink 

Nieuws Overzicht