Nieuws van de Ledenadministratie

Ledenpasje KNLTB niet weggooien! Het pasje dat je in 2019 hebt gekregen, is in ieder geval ook in 2020 geldig. Heb je als bestaand lid toch een nieuwe pas nodig, dan rekenen we daar € 5,00 voor. Pasaanvragen richten aan leden@tcwoc.nl Meer informatie vind je onder de tab Over WOC > lidmaatschap > ledenpas KNLTB

Lidmaatschap opzeggen: Liever niet, maar doe het in ieder geval vóór 1 december 2019. Opzeggen na 1 december houdt in dat je contributie verschuldigd bent voor het seizoen 2020 tenzij je een hele gegronde of onvoorziene reden van opzeggen hebt. Je lidmaatschap kan je alleen opzeggen (liefst met  de reden van opzeggen) bij de Ledenadministratie (dus niet bij de trainer) per e-mail leden@tcwoc.nl of over de post Anneke Kampmeijer, Middenweg 155, 2024 XC Haarlem.
Daarna ontvang je van Anneke een bevestiging. Zo niet: laat het haar dan weten! Het is van belang dat je aan kan tonen dat je je lidmaatschap tijdig hebt opgezegd.

De jongste jeugd  uit de blauwe groep geboren in het jaar 2014 gaat over naar de zogenaamde rode groep junioren met meerdere lesmomenten per week (contributie bedraagt voor deze  junioren vanaf 6 jaar € 175 incl. 16 lesweken)
Junioren geboren in het jaar 2002 worden senior lid. Voor de Jonge Senioren tot 25 jaar geldt een aangepaste contributie (in 2020 bedraagt de contributie € 95.
Jonge senioren geboren in het jaar 1995 vallen vanaf seizoen 2020 onder de gewone contributie voor senioren  (in 2020 bedraagt de contributie voor senioren € 190)

En dan zijn we zuinig op onze 75+ veteranen. Geboren in 1945 of eerder? Dan val je in 2020 onder de contributiegroep senioren 75+ (in 2020 bedraagt de contributie € 95)

Alle contributies en bijdragen voor seizoen 2020 zijn op 2 februari  vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Alle tarieven staan op de website vermeld onder de tab Over WOC> Contributie en bijdragen.

Heb je vragen over je lidmaatschap, de contributie of wil je wijzigingen doorgeven, neem dan contact op met de Ledenadministrateur, Anneke Kampmeijer via leden@tcwoc.nl, tel. 06 10655178

 

 

 

 

Nieuws Overzicht