Van de voorzitter, oktober 2018

Beste tennisvrienden,

Het tennisseizoen 2018 nadert het einde. Er is veel getennist, plezier in het clubhuis beleefd (met dank aan de geweldige nieuwe pachters), en het bestuur heeft verdere invulling kunnen geven aan het beleidsplan. Competitie resultaten spreken voor zich, er is volop getraind, het weer deed natuurlijk geweldig mee en alle toernooien zijn met groot succes afgesloten. Dat Balles heeft te maken met natuurlijk de inzet van de spelers maar ook de ouders, de commissies en de trainers. Een pluim voor eenieder!

In krantenartikelen van de afgelopen tijd is aandacht geschonken aan het wel en wee van WOC. Recent heeft de gemeente Bloemendaal ons vergunning verstrekt voor de uitbreiding met 1 baan. Het plan voor de baanuitbreiding is al besproken in de ALV van januari 2018. Bovendien is vergunning verleend voor de bouw van een nieuw clubhuis. Daar heeft het Haarlems Dagblad recent een artikel aan gewijd.

Hoe steekt het ook alweer in elkaar ? In 2015 hebben de leden unaniem ingestemd met het beleidsplan 2016-2021. Ingestemd is met de baanuitbreiding en er is opdracht verleend tot het onderzoeken van de bouw van een nieuw clubhuis omdat het huidige clubhuis, gebouwd in 1968, niet meer voldoet aan de huidige eisen.

De baanuitbreiding is zeer gewenst omdat we op hoogtijdagen erg veel baancapaciteit tekort komen. De verhouding tussen het aantal banen en het aantal leden is sinds 2007 ver uit balans. Elk seizoen wordt het moeilijker om een passend baanschema op te stellen dat aan alle wensen voldoet. Na 10 jaar wikken en wegen is het de hoogste tijd om de stap naar baanuitbreiding te zetten. Na een lange discussie met de Gemeente- wij zouden graag het afvaleiland omtoveren naar tenniseiland- heeft zij ingestemd met het plan, 1 baan aan te leggen op eigen grond, binnen het bestaande hekwerk, voor baan 1. Ons lid Heiko Hulscher, architect, heeft daarvoor een mooi plan ontworpen dat de baanuitbreiding in een natuurlijke situatie brengt en omgeeft met groen en nieuwe bomen (zoals het nu ook is). De Gemeente heeft het plan beoordeeld, en zijn daarbij ook ingegaan op bezwaren van inwoners aan de Tetterodeweg. Eind augustus is  de vergunning voor de aanleg verstrekt. Na het verstrekken van de vergunning kan er binnen 6 weken formeel bewaar worden ingediend. In het Haarlems Dagblad heeft hierover een artikel gestaan. Arnold Gast, onze penningmeester, die afgelopen jaren contact persoon is geweest namens TC WOC met de Gemeente, heeft zoals te lezen in het artikel, ook iets kunnen toelichten. Wij wachten nu af wat de Gemeente en de bezwaarmakers gaan doen met de bezwaarschriften. Zodra hierover duidelijkheid is, wordt de uitvoering van de uitbreiding met 1 baan ter hand genomen. Het doel is de baanuitbreiding deze winter te realiseren. Daarbij streven we ernaar ook het bestaande blok van baan 2 t/m 4 van extra afwatering en verbeterd hekwerk te voorzien. De ingang van het park zal ook opnieuw worden ingericht. De nagedachtenis boom aan Jos zal vakkundig worden verplaatst.

Zoals in de ALV is afgesproken zijn er 3 eisen gesteld aan het plan voor een nieuw clubhuis: de Gemeente moet akkoord zijn, het moet financieel haalbaar zijn en een bouwbedrijf moet een sluitende offerte presenteren. Op basis van een programma van eisen, mede geënt op de normen van de KNLTB en een werkgroep van WOC, heeft eerder genoemde Heiko Hulscher een inpasbaar ontwerp gemaakt , alsmede de technische dialoog gevoerd met de Gemeente. Dit heeft geleid tot een toestemmingsverzoek bij de Gemeente, die daarvoor ook de vergunning heeft verstrekt. Wij wachten nu af wat de Gemeente gaat doen met de ingekomen bezwaarschriften. Intussen heeft het bestuur onderzoek gedaan naar de financiële consequenties inclusief de gemeentelijke garantiestelling, potentiëlesubsidies en fiscale aspecten. Tenslotte zijn we in gesprek gegaan met een bouwbedrijf om een passende offerte te ontvangen. In de ALV van januari 2019 hoopt het bestuur het plan volledig te kunnen presenteren voor toestemming. De bouw zou dan plaats kunnen vinden in de winter van 2019-2020. Tijdig zullen de plannen op de website gezet worden, dit om te voorkomen dat een en ander weer aangepast moet worden.  Als introductie hierbij het aanzicht van de westzijde:

Tekening Westzijde

Tenslotte hebben we voortgang geboekt met de led-verlichting voor het hele park. Omdat per 1 januari 2019 een gunstige subsidieregeling beschikbaar komt (waar ook voor de baanuitbreiding en  het nieuwe clubhuis gebruik kan worden gemaakt) gaan we deze winter het park voorzien van led-verlichting. Dit zal het speelplezier ten goede komen, minder verstrooiingslicht veroorzaken, de kosten van stroom en reparaties fors verlagen en we leveren een bijdrage aan minder energie verbruik.

De tennisvereniging heeft bijna 1100 leden waarvan 300 jeugdleden. Wegens de grote belangstelling heeft het bestuur moeten besluiten tot een ledenstop in mei 2018.  Ook heeft de combinatie van jeugdlessen, competities, toernooien, en andere activiteiten geleid tot scheve gezichten over het baangebruik. Het bestuur neemt die punten in acht en is ook niet van plan met de komende baanuitbreiding meer leden toe te laten dan er nu zijn.

Intussen zijn we hard bezig om de IT omgeving om te zetten naar het nieuwe KNLTB IT-platform met veel onzichtbaar werk van o.a. de ledenadministrateur Anneke. We hopen eind van het jaar alles voor elkaar te hebben zodat volgend seizoen ook de nieuwe website en club app kunnen worden gebruikt.

Leuk om te melden is dat onze jeugdtraining “in de kijker is” van de KNLTB en dat tijdens het KNLTB Jaarcongres in november dit wordt gepresenteerd, inclusief een stukje film dat bij WOC is opgenomen!

Het bestuur wenst iedereen een fijn, sportief en gezond uiteinde van het tennisseizoen, tot op de ALV in Januari!

Met vriendelijke groeten,  Peter Boeijink

Nieuws overzicht