Reglement

1.   Een baan afhangen mag door minimaal 2 leden, mits zij beiden op het terrein aanwezig zijn. Zij doen dit via het elektronisch afhangbord.

2.   Voor een single en dubbel spel kan 45 minuten worden afgehangen. Bij drukte kan de parkmanager beslissen dat er alleen gedubbeld wordt.*

3.   Je kan niet afhangen voor een nieuwe speelperiode terwijl je op de baan staat. Je kan pas voor een nieuwe periode afhangen nadat je de baan hebt verlaten.

4.   Als je een uitnodiging om mee te spelen of in te vallen aanneemt, word je geacht ook te hebben afgehangen. Heb je ook voor een andere periode afgehangen dan vervalt die reservering.

5.   Een lege senior baan kan door junioren worden afgehangen. Omgekeerd kan dat ook. Zij kunnen dan wel door senioren, resp. junioren, worden overschreven. Voor een S/J baan geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

6.   Als een periode al is ingegaan kan dit niet worden overschreven.

7.   Als een senior met een junior speelt, zijn zij gerechtigd om een S/J baan of een S-baan af te hangen.

8.   Het bestuur of de technische commissie kan een baan ter beschikking stellen ten behoeve van speciale evenementen, training competitiespelers, jeugdtraining, etc.

9.   Degenen die nog niet gespeeld hebben, hebben voorrang op degenen die al gespeeld hebben.  

ALGEMEEN:

1.   Bij escalaties wordt in de eerste plaats de parkmanager ingeschakeld, die het bestuur in deze vertegenwoordigt.

2.   Baanreglement en tennisetiquette moeten te allen tijde gerespecteerd worden, als een lid zich schuldig maakt aan overtreding van de regels en/of schending van de etiquette is het bestuur gerechtigd maatregelen te nemen die consequenties kunnen hebben voor het desbetreffende lid.

*De parkmanager kan op bijzonder drukke tijden de speeltijd bekorten tot een half uur.